Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Miejskiej w Karpaczu


Niedziela, 27 10 2013
godz. 10.00
Hala widowiskowo – sportowa
Wstęp wolny

R E G U L M I N
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
I. Cel zawodów:
 • popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży i dorosłych
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji
II. Organizator: Gmina Karpacz
Przedstawiciel organizatora: Radosław Jęcek tel: 605 11 22 40
III. Miejsce zawodów: Boisko na Hali Sportowej w Karpaczu
                                         ul. Konstytucji 3 Maja 48
IV. Termin zawodów: 27. 10. 2013 (niedziela) godzina 10:00
V. Zgłoszenia i warunki udziału.
 • Prawo startu mają jedynie drużyny amatorskie,  zorganizowane w drużynę maksymalnie 7 osobową, bez względu na wiek i płeć;
 • Zgłoszenie drużyn następuje do dnia 26 października 2012 r. do godziny 9.00:
  pocztą elektroniczną:  radosław.jecek@wp.pl,
  telefonicznie: 605 11 22 40
  lub osobiście w budynku Hali Sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:30 – 15:30
 • W każdej drużynie musi znajdować się przynajmniej 1 kobieta.
 • Zawody rozgrywane są bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
 • Każdy niepełnoletni zawodnik musi posiadać zaświadczenie od rodziców o przeciwwskazaniach medycznych i możliwości wystąpienia w Turnieju.Wzór oświadczenia do pobrania
 • Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. Wszyscy muszą posiadać dokument tożsamości.
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju.
 • Klasyfikacja oraz system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i wybrany zostanie 13.10.2012 r. o godz. 10.00;
 • Losowanie drużyn odbędzie się dnia 26 października  2012 roku o godzinie 10.00 na boisku przy Hali Sportowej w Karpaczu.
VII. Przebieg zawodów.
 • Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów,
 • Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:
  – drużyna ma skład 4 osobowy i mniejszy,
  – w składzie osobowym drużyny brakuje kobiety,
  – co najmniej 1 kobieta musi rozegrać 2 sety,
  – drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,
  – w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,
 • Co do pozostałych przepisów gry, obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 • Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
VIII.Zasady finansowania.
 • Koszty organizacyjne Turnieju (m.in. hala, sędzia, nagłośnienie, nagrody pokrywa organizator.
 • Organizator nie pokrywa kosztów napoi i wyżywienia oraz przejazdów i pozostałych kosztów zainteresowanych drużyn.
IX. Postanowienia końcowe.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i ich skutki odniesione przez zawodników podczas turnieju.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
 • Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe, bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go w trakcie trwania zmagań sportowych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.