Święta Lipka-Sanktuarium

Święta Lipka-Sanktuarium

Święta Lipka to niewielka miejscowość położona w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Znana jest już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek. Rok rocznie, ponad 100 tys. turystów, którzy odwiedzają Mazury, przybywa również do znajdującego się tu Sanktuarium Maryjnego. Zważywszy na przybywające tu liczne grupy pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest „Częstochową Północy”.

Kierując się z miejscowości Reszla do Świętej Lipki można podziwiać barokowe kapliczki drogi różańcowej, które są ustawione na trasie liczącej około 6 km długości. Kościół wzniesiony został w miejscu poprzednio istniejących dwóch kolejnych kaplic – pierwszej pochodzącej z ok. 1400 r. i drugiej wybudowanej w 1619 r. z inicjatywy sekretarza królewskiego Stefana Sadorskiego.

Cały kompleks klasztorny składa się z bazyliki, krużganków i domu zakonnego ojców jezuitów. Na kościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku. W bazylice można obejrzeć oraz posłuchać barokowych organy z ruchomymi figurkami, wykonanych w 1721 r. Na ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Świętolipskiej.

sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce już od średniowiecza przyciąga rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski.

Jest to także obiekt zabytkowy posiadający niezwykłą wartość. Zalicza się go do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny charakteryzuje się zachowaną w idealnym stanie bogatą i różnorodną dekoracją. Składają się na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa. W ostatnich latach Święta Lipka stała się także miejscem wypoczynku i rekreacji. Lasy i jeziora przyciągają coraz większe rzesze wczasowiczów z całej Polski.