Pasym

Niegdysiejsza wieś Henrykowo w 1379 roku została odebrana biskupom warmińskim przez Krzyżaków, stając się na przestrzeni zaledwie 7 kolejnych lat najstarszym miastem nie tylko w obecnym powiecie, ale na całych Mazurach. Nowo utworzone miasto dostało również nową nazwę – Bassenheim, jednak jakiś czas później została ona przekształcona na Pasym. Bogatą historię miasta potwierdzają znajdujące się w Pasymiu liczne zabytki, wśród których wymienić można rynek z ratuszem z 1854 roku, kościół neogotycki wybudowany w 1876 roku na miejscu dawnego zamku krzyżackiego a także gotycki kościół pochodzący aż z 1391 roku.