Konsultacje Społeczne „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

OGŁOSZENIE O KONSULTACH SPOŁECZNYCH „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie został… Czytaj dalej Konsultacje Społeczne „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

Wypoczynek w Nałęczowie

Nałęczów noclegi to nieduże miasto w województwie lubelskim, położone niedaleko Puław. Coraz częściej staje się ono głównym celem przede wszystkim osób chcących wypocząć, a jednocześnie zmniejszyć przykre dolegliwości, jakie je dotykają. Jest to przepiękna miejscowość uzdrowiskowa, z unikalnym mikroklimatem i pięknymi krajobrazami. To tu bowiem znajduje się bardzo znane uzdrowisko, które stanowi wizytówkę miasta. Jedną… Czytaj dalej Wypoczynek w Nałęczowie