Konsultacje Społeczne „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

OGŁOSZENIE O KONSULTACH SPOŁECZNYCH „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2015 rok”. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Nałęczów noclegi z organizacjami pozarządowymi  oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii na adres poczty elektronicznej:  sekretariat@naleczow.pl lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Nałęczowie,
ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów w terminie do 13 października 2014 rok. Formularz można pobrać na stronie internetowej www.naleczow.pl lub Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pok. nr 13 w godz. od 730 do 1530.

Wypocznij w Nałęczowie

Nałęczów jest małym miastem położonym miedzy Lublinem i Kazimierzem Dolnym. Atmosferą i wyglądem przypomina jeden z francuskich regionów Bourbonnais. Nałęczów posiada centrum uzdrowiskowe, otoczone leśnymi wzgórzami. Od XIX wieku aż do dziś woda ma właściwości lecznicze (polecana na zwalczanie chorób systemu krążeniowego). Mikroklimat wpływa doskonale na obniżenie nadciśnienia.

Nałęczów kwatery, niewielkie miasto w województwie lubelskim, położone niedaleko Puław, staje się głównym celem przede wszystkim osób chcących odpocząć, a jednocześnie zmniejszyć przykre dolegliwości, jakie je dotykają.

W pokojach:

  • łazienka,
  • wc
  • prysznic lub wanna,
  • telewizor,
  • czajnik i szklanki
  • możliwość zrobienia kawy, herbaty

Wypoczynek w Nałęczowie

Nałęczów noclegi to nieduże miasto w województwie lubelskim, położone niedaleko Puław. Coraz częściej staje się ono głównym celem przede wszystkim osób chcących wypocząć, a jednocześnie zmniejszyć przykre dolegliwości, jakie je dotykają.

Jest to przepiękna miejscowość uzdrowiskowa, z unikalnym mikroklimatem i pięknymi krajobrazami. To tu bowiem znajduje się bardzo znane uzdrowisko, które stanowi wizytówkę miasta. Jedną z największych miejscowych atrakcji jest park zdrojowy, w którym obejrzeć można różne gatunki drzew i krzewów. Podczas wizyty w Nałęczowie warto jednak także odwiedzić inne miejsca, które również potrafią wzbudzić zainteresowanie.