Urlop w Biłgoraju

Biłgoraj agroturystyka zalicza się również do głównych ośrodków usługowych województwa – sprawy administracyjne załatwiają tu także mieszkańcy sąsiednich powiatów. Jest także ważnym lokalnym ośrodkiem handlowym, ze względu na znajdujące się tu m.in. supermarkety czy sklepy specjalistyczne. Miasto pełni istotną funkcję w zakresie kształcenia i edukacji – znajdują się tu żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea ogólnokształcące; ponadto licea profilowane, technika, szkoły zawodowe, szkoły specjalistyczne i szkoły prywatne. Dodatkowo w Biłgoraju działa jedna uczelnia wyższa – jest to filia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich – nr 858 (Zamość – Stalowa Wola) i nr 835 (Lublin – Przemyśl). Przebiega tędy dwutorowa linia kolejowa – przy czym jeden tor to tzw. linia szerokotorowa, która umożliwia przejazd taboru kolejowego stosowanego w Europie Wschodniej – na Ukrainie, w Rosji, itp. Jest to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce, biegnie od granicy z Ukrainą na Górny Śląsk.